< p>

AML campus

De strijd tegen witwassen

Witwassen, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit: geen enkele onderneming wil hierin betrokken raken en mee in het nieuws komen. Financiële ondernemingen hebben hiernaast nog een extra verantwoordelijkheid als poortwachter van ons financiële systeem. Voor die rol zijn zij altijd op zoek naar goed opgeleide mensen die de kennis en kunde hebben om transactiepatronen te analyseren en cliëntonderzoek uit te voeren.

Opleidingsvereiste Wwft

Artikel 35  van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht ondernemingen om medewerkers, voor wie dat van belang is, bekend te maken met de bepalingen in de Wwft en het herkennen van ongebruikelijke transacties. Veel ondernemingen kiezen ervoor hun medewerkers hiertoe op te leiden middels speciale opleidingen of trainingen.

Leergang Bestrijding Witwassen en terrorismefinanciering (LBW)

De Leergang Bestrijding Witwassen terrorismefinanciering sluit aan op deze opleidingsbehoefte. De opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.

Wat is de AML Campus?

Op de AML (Anti Money Laundring) Campus verzorgen wij op een vaste locatie exclusief opleidingen in het kader van de doelstellingen van de Wwft. Eén van de meest gevraagde Leergangen is de Leergang Bestrijding Witwassen en terrorismefinanciering. De AML-Campus is gelegen op een centrale plek in Nederland (Woerden) en goed bereikbaar. Op de Campus is continu iemand aanwezig ten behoeve van praktische en inhoudelijke vragen.

In verband met het coronavirus vinden opleidingen tijdelijk via online classrooms plaats. Klik hier voor meer informatie over online classrooms.

AML campus
Polanerbaan 13H
3447 GN Woerden

Parkeren kan gratis voor de deur en het station Woerden ligt op 7 minuten loopafstand.

De AML Campus is gestart op 1 februari 2020.

In aanvang starten wij met het verzorgen van de Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering.

In een later stadium wordt het opleidingsaanbod uitgebreid met aanvullende opleidingen, verdiepingsmodules en trainingsdagen, allen op het gebied van AML.

Opleidingen in het kader van Witwassen en terrorismefinanciering verzorgen wij op onze AML Campus graag voor uw eigen team of groep. Vanaf 8 deelnemers kunt u voor een volledig eigen groep een opleiding aanvragen. Per groep plannen wij minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers. Een prijsvoorstel maken wij voor u op maat, afhankelijk van de grootte van de groep.

Wanneer u een kleinere groep deelnemers wilt aanmelden, of uw deelnemers liever spreidt over meerdere groepen, kunnen wij u een abonnementstarief op maat aanbieden.

Voor opleidingen op de AML Campus geldt dat lunch en accommodatie volledig zijn verzorgd en inbegrepen.

De kracht van onze incompany-opleidingen is erin gelegen dat wij maatwerkoplossingen kunnen bieden voor uw organisatie en medewerkers. Onderstaand programma is eventueel naar wens aan te passen.

Module 1         Zelfstudie

 

Module 2        Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Tijden Programma
09.00 – 09.15 Ontvangst
09.15 – 12.30 Introductie bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Kenmerken witwassen en terrorismefinanciering

Witwasmethoden en witwastechnieken

12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 16.45 Wet-en regelgeving

Cliëntonderzoek

(Melding) Ongebruikelijke transacties

16.45 – 17.00
Evaluatie en sluiting

 

Module 3        CDD beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

Tijden Programma
09.00 – 09.15 Ontvangst
09.15 – 12.30 Gradaties cliëntenonderzoek

CDD-beheersingsraamwerk

CDD-risicoanalyse: klant-, product- en dienstrisico’s

Cliëntacceptatiebeleid

CDD-risicomatrix

Beheersmaatregelen cliëntenonderzoek per risicocategorie

12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 16.45 Integriteitstoezicht DNB

Inhoud en reikwijdte van het toezicht van DNB op CDD

Resultaat thema-onderzoeken DNB

Good en bad practices

16.45 – 17.00
Evaluatie en sluiting

 

Module 4        Transactiemonitoring

Tijden Programma
08.45 – 09.00 Ontvangst
09.00 – 12.30 Transactiefilteringsproces

Transactiemonitoringsproces

Beoordeling hits/melding ongebruikelijke transacties

12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 16.45 Rol en werkwijze van FIU-NL

MOT-melding: van ongebruikelijk naar verdacht

16.45 – 17.00
Evaluatie en sluiting

De AML Campus is gestart op 1 februari 2020. In aanvang starten wij met het verzorgen van incompany opleidingen.

Wij verwachten in het tweede kwartaal van dit jaar ook groepen met open inschrijvingen te kunnen aanbieden voor de Leergang bestrijding Witwassen en terrorismefinanciering.

Send this to a friend