Afwikkeling rentederivatendossiers loopt vertraging op

21 december 2017

Op 4 december heeft de AFM een tussenrapportage gepubliceerd over de voortgang op de rentederivaten dossiers. Hierin laat zij zien dat de voortgang vertraging op heeft gelopen.

De stand van zaken per 31 oktober is dat van de 18.804 klanten slechts 390 klanten een compensatie aangeboden hebben gekregen. Daarnaast is aan 9916 klanten een voorschot aangeboden. Dit terwijl in tussentijdse rapportage van juni nog de verwachting werd uitgesproken dat 4 van de 6 banken alle aanbodbrieven nog dit jaar zouden versturen. Zoals het er nu naar uitziet gaan maar 2 banken dit daadwerkelijk halen.

De vertraging wordt geweten aan problemen met automatisering en data. Daarnaast is het aantal complexe dossiers die handmatig moeten worden verwerkt groter dan verwacht. Vanwege deze vertraging zijn banken, op aandringen van de AFM, wel gestart met het geven van voorschotten aan kwetsbare klanten. De aangeboden voorschotten zijn substantieel te noemen in relatie tot de verwachte compensatie en worden aan een grote groep beschikbaar gesteld.

Opvallend is dat klanten die inmiddels in staat van faillissement verkeren, geen aanspraak kunnen maken op een voorschot. Reden hiervoor is dat een voorschot in de boedel valt en dat er geen aanspraak meer gemaakt kan worden op eventuele verrekening. Dit voelt met name voor klanten die recht hebben op een vergoeding en mogelijk mede door het verlies op de derivaten in de problemen zijn gekomen, wrang.

In de voortgangsrapportage worden geen nieuwe deadlines genoemd wanneer alle dossiers afgewikkeld dienen te zijn. De AFM krijgt dan ook vanuit verschillende kanten de opmerking dat deze voortgangsrapportage erg feitelijk is en dat de AFM zich hierin onthoudt van een veroordelende toon. Afspraken worden immers niet nagekomen en gedupeerde klanten zitten inmiddels al jaren te wachten op de vergoeding waar ze recht op hebben.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

VBIN Update Compliance

VBIN Update Compliance

Binnen betaalinstellingen bestaat de behoefte om doorlopend op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op compliancegebied. De VBIN biedt u in samenwerking met het Nederlands Compliance Instituut de VBIN Update Compliance aan waarin toonaangevende sprekers u informeren over enkele relevante onderwerpen.

Kifid breidt uit

Kifid breidt uit

Kifid breidt zijn werkterrein uit. Vanaf heden bedient het Kifid naast consumenten ook kleinere mkb’ers en zzp’ers die een geschil hebben met een bank over hun financiering.

Alle IDD-wetgeving definitief

Alle IDD-wetgeving definitief

Per 1 oktober 2018 moeten marktpartijen voldoen aan de IDD, de Europese Richtlijn voor Verzekeringsdistributie. De afgelopen maand zijn de definitieve wijzigingen van het BGfo en de Vrijstellingsregeling gepubliceerd. Eerder is dit al gebeurd voor de Wft. Daarmee zijn alle normen voortkomend uit de IDD geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Send this to a friend