< p>

Afronding van het Key Information Document (KID) voor particuliere beleggers in de EU

10 mei 2016

De gezamenlijke EU-toezichthouders (ESA) hebben de voorwaarden voor het Key Information Document (KID) afgerond. Met het KID wordt beoogd om door middel van eenvoudige informatie beleggingsfondsen te kunnen vergelijken. In Nederland kennen we sinds juli 2012 de verplichte Essentiële Beleggers Informatie (EBI); in dit soortgelijke document worden alle relevante gegevens overzichtelijk weergegeven.

In de EBI (of: KID) leest de belegger over de doelstellingen en het beleid van het beleggingsfonds, over het risico-/opbrengstprofiel en over historische rendementen en kosten. Naast de EBI bestaat in Nederland voor complexe producten de zogenaamde financiële bijsluiter. In Europees verband wordt dit de ‘packaged retail investment and insurance products’ (PRIIP’s).

De nieuwe KID-regels zien toe op de inhoud en presentatie van de informatie en daarbij gaat het onder andere om:

  • een bondig en begrijpelijk document van drie bladzijden met de belangrijkste informatie, hiervoor zijn sjablonen beschikbaar;
  • een beperkte risico-indicator die het risico en de beloning duidelijk maken;
  • een methodologie om elke PRIIP aan één van de zeven klassen in de risico-indicator toe te wijzen, met de verplichting voor de opname van extra waarschuwingen en nadere verklaringen voor bepaalde PRIIP’s;
  • informatie over de prestaties van verschillende scenario’s en een standaard presentatiesjabloon, met inbegrip van mogelijke prestaties binnen verschillende perioden en ten minste drie scenario’s;
  • weergave van de kosten, inclusief cijfermateriaal om te komen tot de berekening en het model dat wordt gebruikt. En dit alles in zowel geld als procenten;
  • een specifieke lay-out voor die producten die niet passen binnen de standaard van drie bladzijden;
  • regels ten aanzien van herziening (ten minste jaarlijks) en ten aanzien van publicatie van de vernieuwde KID; en
  • regels ten aanzien van het vroegtijdig verstrekken van de KID, zodat een particuliere belegger in staat is om rekening te houden met de (hernieuwde) KID bij het maken van een investeringsbeslissing.

Bron: EIOPA

Gerelateerde informatie

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend