< p>

AFM wijst kredietaanbieders op hun verantwoordelijkheid bij incassoproblemen

12 december 2016

De AFM geeft met de publicatie van de leidraad Consumenten en Incassotrajecten duidelijkheid over de door de AFM gewenste aanpak van betalingsachterstanden van consumenten bij kredietaanbieders.

Bij kredietaanbieders kan het oplossen van betalingsproblemen bij klanten problematisch verlopen. In het Dashboard Consumptief Krediet van de AFM scoorden kredietinstellingen gemiddeld lager als het gaat om betalingsachterstanden. Bij de AFM kwamen ook meldingen binnen van consumenten over incassoproblemen, terwijl het vaak gaat om consumenten die niet met hun betaalproblemen te koop lopen. De gevolgen van oplopende schulden voor deze groep kunnen echter ingrijpend zijn. Daarom verwacht de AFM extra inspanningen van kredietaanbieders om problemen voor hun klanten op te lossen.

Voorop staat dat de AFM verwacht dat kredietaanbieders actief contact opnemen en samen met hun klanten naar passende oplossingen zoeken als er een betalingsachterstand is. Hierbij moet niet alleen worden gestuurd op het innen van de vordering en is het van belang dat ook de oorzaak van de betalingsachterstand wordt achterhaald. Als de persoonlijke situatie bijvoorbeeld is veranderd door verlies van inkomen, dan moeten kredietaanbieders dit vroegtijdig kunnen achterhalen zodat de klant niet verder in de financiële problemen raakt.

In de leidraad maakt de AFM verder duidelijk welke kosten er in rekening mogen worden gebracht bij een betalingsachterstand. Het is niet toegestaan om naast de vertragingsvergoeding – dat zijn de rentekosten over de achterstallige betalingen –, ook incassokosten te rekenen.

De AFM wil dat de kredietaanbieder eerst samen met de klant op zoek gaat naar een oplossing voor betalingsproblemen, voordat een incassobureau wordt ingeschakeld. Pas als dat niet lukt, kan een incassobureau uitkomst bieden. Ook dan heeft de kredietaanbieder de verplichting om ervoor te zorgen dat het incassobureau goed te werk gaat en dit tussentijds te controleren. Bij misstanden of agressieve praktijken van het incassobureau, zal de AFM ook bij de kredietaanbieder aankloppen. Als een incassobureau niet alleen helpt bij het incasseren van vorderingen, maar ook nieuwe betalingsregelingen afspreekt met geldleners, is een vergunning nodig. Dan is er namelijk sprake van bemiddeling.

Naast het inschakelen van een incassobureau komt het voor dat vorderingen of kredieten worden overgedragen. Als een andere partij een vordering overneemt, merkt de AFM deze aan als kredietaanbieder en is een vergunning nodig. Het aanbieden en beheren van krediet is in beginsel vergunningplichtig. Als het krediet in zijn geheel wordt overgenomen en dus niet alleen de vordering, betekent dit dat er een nieuwe kredietaanbieder komt. Ook hiervoor kan een vergunning vereist zijn. Het doorverkopen van een vordering, en zeker van de kredietovereenkomst, zou bovendien eerder uitzondering dan regel moeten zijn.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend