< p>

AFM wijst erop dat er geen reclame mag worden gemaakt voor snelle hypotheken

20 februari 2018

De AFM wijst hypotheekverstrekkers erop dat zij geen reclame mogen maken voor de snelheid waarmee een hypotheek kan worden afgesloten. Steeds vaker spelen hypotheekverstrekkers in op de snelheid waarmee het product kan worden afgesloten. Het is van groot belang dat consumenten goed geïnformeerd zijn en een weloverwogen besluit kunnen nemen over een hypotheek.

De AFM wijst nogmaals op de reeds bestaande norm voor reclame-uitingen bij hypothecair krediet. Het is van groot belang dat hypotheekverstrekkers zich ervan bewust zijn dat de regels omtrent kredieten van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ook op hen van toepassing zijn.

Zo dient er een controle plaats te vinden of reclame-uitingen correct, duidelijk en niet misleidend zijn en aan alle voorgeschreven regels voldoen. Een verwijzing naar de snelheid in een reclame-uiting omtrent een hypotheek is dan ook niet toegestaan, omdat dit als misleidend wordt gezien.

Het is echt niet zo dat de feitelijke informatie over een product niet mag gaan over de snelheid van het proces. Dit is toegestaan, zolang het geen reclame-uiting betreft. In de Beleidsregel Informatieverstrekking vindt u hierover meer informatie.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend