AFM waarschuwt voor grote risico’s bij Initial Coin Offerings

14 november 2017

De AFM waarschuwt voor grote risico’s bij Initial Coin Offerings (ICO’s). Deze uitgifte van digitale tokens om vooral start ups te financieren, is momenteel kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie.

De huidige hype rondom cryptocurrencies en ICO’s kan investeerders verblinden voor deze risico’s. De AFM heeft eerder al gewaarschuwd voor de risico’s bij investeren in cryptocurrencies. Nu waarschuwt de AFM voor de risico’s rondom ICO’s. Als gevolg van deze risico’s lopen investeerders een zeer hoge kans op verlies van hun volledige inleg. Tegen deze achtergrond raadt de AFM op dit moment consumenten af om te investeren in ICO’s.

ICO’s bieden ondernemingen, veelal startups, de mogelijkheid om financiering op te halen bij het publiek voor de ontwikkeling van diensten. Door middel van gebruik van blockchaintechnologie geeft de aanbieder tijdens een ICO digitale tokens uit. ICO’s zijn inherent grensoverschrijdend: in principe kan iedereen met toegang tot internet en een digitale wallet de tokens kopen. De aangeboden tokens kunnen soms in euro’s of dollars worden aangekocht, maar vaker met cryptocurrencies, zoals bitcoin of ethereum. Vaak vormen ze een (vooruitbetaald) recht op de te ontwikkelen dienst, en soms een aandeel in het project of een deel van het verwachte rendement.

ICO’s zijn vaak zo gestructureerd dat zij buiten de reikwijdte van het financiële toezicht vallen. De bescherming die financiële toezichtwetgeving biedt voor investeerders is daardoor afwezig. Op enkele uitzonderingen na kan de AFM dus geen toezicht houden op ICO’s.

ICO’s zijn om de volgende redenen zeer risicovol:

  • ICO’s vormen in het huidige klimaat een ideale voedingsbodem voor oplichters. Het anonieme en grensoverschrijdende karakter van blockchaintechnologie maakt geavanceerde vormen van een traditioneel piramidespel mogelijk, die moeilijk zijn te herkennen.
  • De rendementen worden overschat, terwijl de projecten in ICO’s zich nog in een zeer vroege fase van ontwikkeling bevinden en de onderliggende blockchaintechnologie ook nog volop in ontwikkeling is.
  • De meeste particuliere investeerders onderschatten de specialistische kennis en expertise die nodig is om bij dit soort investeringen tot een weloverwogen investeringsbeslissing te kunnen komen. Zonder dergelijke expertise en diepgaande kennis over de blockchaintechnologie zijn zinvolle verdienmodellen niet of nauwelijks te onderscheiden van projecten met weinig of geen toegevoegde waarde.
  • Daarnaast zijn aanbieders van ICO’s vaak niet transparant in hun informatieverstrekking, waardoor het zeer moeilijk is om een inschatting te maken van de waarde en bonafide ICO’s te onderscheiden van projecten met frauduleuze intenties.
  • In de huidige hype investeren veel mensen met een speculatief doel. Dit draagt bij aan zeer volatiele koersen van de tokens die binnen een ICO worden aangeboden. Veel tokens kennen een beperkte handel waardoor het relatief eenvoudig is om de koers ervan te manipuleren.
  • ICO’s zijn door het anonieme karakter beperkt of geheel niet herleidbaar tot natuurlijke personen. Dit maakt het een ideaal vehikel om crimineel geld wit te wassen.

Grote risico’s en hype vormen een gevaarlijke cocktail
“Hoewel de AFM de mogelijkheden ziet van blockchaintechnologie voor financiële dienstverlening, wijst zij op de grote risico’s bij ICO’s in de huidige hype. De hoge risico’s op oplichting en verlies van inleg in combinatie met de hype rond ICO’s van dit moment vormt een gevaarlijke cocktail,” zegt Merel van Vroonhoven, voorzitter van de AFM. “In de media verschijnen steeds meer berichten over consumenten die investeren in ICO’s met geld dat bedoeld is voor later, of zelfs met grote sommen geleend geld. In het buitenland zijn al meerdere voorbeelden bekend van frauduleuze ICO’s, en de AFM maakt zich ernstig zorgen over het risico op misleiding van investeerders in Nederland. Wij raden daarom consumenten af om in de huidige omstandigheden te investeren in ICO’s.”

Overgenomen van: AFM

Gerelateerde informatie

DNB publiceert toezichtprioriteiten voor komende jaren

DNB publiceert toezichtprioriteiten voor komende jaren

Financieel-technologische innovatie en de impact van de ontwikkeling van het klimaat; deze onderwerpen staan centraal in de prioriteiten die toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in de komende jaren wil leggen in haar toezicht op de Nederlandse financiële sector.

Wetsvoorstel PSD2 ingediend bij Tweede Kamer

Wetsvoorstel PSD2 ingediend bij Tweede Kamer

Er komt meer ruimte voor nieuwe innovatieve betaaldiensten in Nederland. Dat is het gevolg van nieuwe Europese wetgeving die is omgezet in een Nederlands wetsvoorstel, dat op 23 oktober 2017 is ingediend bij de Tweede Kamer.

Minister van Financiën betrekt partijen bij invulling regels omtrent crowdfunding

Minister van Financiën betrekt partijen bij invulling regels omtrent crowdfunding

Het is de bedoeling dat er een nieuw juridisch kader komt omtrent crowdfunding. Aan betrokken partijen, zoals grote crowdfundingplatformen en relevante advocatenkantoren, wordt gevraagd om mee te denken over de invulling van het juridisch kader.

Send this to a friend