AFM publiceert voortgangrapportage op Rentederivatendossier

08 november 2018

We lijken in de eindfase van het rentederivatendossier beland. De AFM publiceert een bericht over de voortgang.

Hoewel de voortgang op het uitsturen van de brieven en compensatievoorstellen positief lijkt is de initiële deadline al lang gepasseerd en lijken ook de nieuwe afspraken niet gehaald te worden. Desalniettemin is het positief om te zien dat er coulance wordt geboden en gedupeerden, hoewel laat, alsnog gecompenseerd worden.

Lees het volledige bericht ‘Herstelkader rentederivaten: versnellingsopties sorteren effect, wel uitloop naar 2019‘.

Gerelateerde informatie

Herziene Beleidsregel Informatieverstrekking

Herziene Beleidsregel Informatieverstrekking

Op 31 december heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de herziene Beleidsregel Informatieverstrekking gepubliceerd. In deze Beleidsregel geeft de AFM onder andere invulling aan de Wft informatie eisen “correct, duidelijk en niet misleidend”. In deze blog gaan we verder in op de herziene Beleidsregel, waarin interpretaties van de AFM aan zijn toegevoegd en geactualiseerd.

Leergang Compliance Officer 2019

Leergang Compliance Officer 2019

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional 2019

Leergang Compliance Professional 2019

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend