< p>

AFM Klantbelang Dashboard: verbetering noodzakelijk bij kredietverlening

16 november 2017

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meet jaarlijks in welke mate banken en verzekeraars het belang van de klant centraal stellen met het Klantbelang Dashboard. In de voorafgaande jaren heeft de AFM meer aandacht gehad voor de consumptief kredietmarkt, omdat ze daar diverse problemen constateerde. De problemen bestaan onder andere uit klanten die vastzitten in een doorlopend krediet en betalingsachterstanden.

In het Dashboard 2016- 2017 is onderzoek gedaan naar overkreditering en het voorkomen van betalingsachterstanden. Uit het onderzoek blijkt dat er nog steeds sprake is van overkreditering en dat er nog ruimte is voor verbetering bij het komen tot een goede oplossing bij betalingsachterstanden.

Overkreditering
De AFM heeft onderzoek gedaan in hoeverre overkreditering wordt voorkomen en of er sprake is van een passende vorm van krediet. Uit onderzochte dossiers is gebleken dat er bij meerdere kredietaanbieders sprake is van overkreditering. Het voorkomen van overkreditering is een openlijke wettelijke normen.

Op basis van Nibud-voorbeeldbegrotingen zijn door de VFN eb NVB leennormen opgesteld. De AFM ziet dit als minimale invulling van de open norm. De AFM geeft aan dat het aan de kredietaanbieders is om de financiële positie van de consument goed in te winnen en dat dit onvoldoende is gedaan. Gezien de ernst van de bevindingen gaat de AFM hiernaar vervolgonderzoek doen.

Tevens geeft de AFM aan dat ook het type krediet een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van overkreditering. De kredietaanbieders moeten een meer actief beleid gaan hanteren dat erop gericht is het type krediet aan te laten sluiten bij het bestedingsdoel van een klant.

Betalingsachterstand
In november 2016 heeft de AFM in de Leidraad Consument en Incasso uiteengezet waar kredietaanbieders op moeten letten en welke verantwoordelijkheid ze hebben als een klant wordt overgedragen naar een incassobureau. De AFM concludeert dat het merendeel van de onderzochte aanbieders nog niet handelt conform de leidraad.

Op basis van de dossiers die de AFM heeft beoordeeld blijkt dat er nog niet voldoende inspanning wordt geleverd om samen met de klant tot een duurzame oplossing te komen. Zo zou er onnodig veel druk worden uitgeoefend op een klant om de lening snel terug te betalen.

Tevens zouden kredietaanbieders communiceren dat de kosten van een incassobureau voor rekening van de klant komen. Dit is echter niet toegestaan. In 2018 zal de AFM vervolgonderzoek doen de verantwoordelijkheid bij betalingsachterstanden.

Voortgang
De AFM heeft met alle kredietaanbieders gesprekken gevoerd over hun individuele dashboard uitkomsten en zij zouden al verbeteracties in gang hebben gezet. De algemene scores zijn voor iedereen toegankelijk via de AFM website.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend