< p>

AFM Klantbelang Dashboard hypotheken: ruimte voor verbetering

16 november 2017

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meet jaarlijks met het Klantbelang Dashboard in welke mate de sector het belang van de klant centraal stelt in producten en dienstverlening. In het dashboard 2016- 2017 zijn twee onderzoeken verricht bij hypotheekaanbieders, namelijk de onderzoeken naar ‘betalingsachterstanden bij hypotheken‘ en naar ‘hypotheekadvies en- beheer’. In deze onderzoeken staat de dienstverlening aan bestaande klanten centraal. Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat er nog ruimte voor verbetering is als het gaat om doorlopend beheer en betalingsachterstanden.

De AFM heeft een rapportage opgemaakt met daarin de uitkomsten die de AFM als meest belangrijk typeert.

Beheer tijdens de looptijd
De AFM stelt dat voor succesvol beheer van hypotheken het nodig is dat hypotheekaanbieders voldoende inzicht hebben in de financiële situatie van klanten. In het onderzoek van 2016-2017 heeft de AFM enkel het beheer beoordeeld en aangegeven dat er nog ruimte is voor verbetering. Het onderzoek is verricht in de vorm van een self-assessment waaraan in totaal 11 ondernemingen hebben deelgenomen. Hierbij is gekeken naar de werkwijze van hypotheekaanbieders bij renteverleningsvoorstellen en de manier waarop hypotheekaanbieders klanten informeren over de lopende hypotheek.

Uit het onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat hypotheekaanbieders er nog onvoldoende in slagen om klanten persoonlijk te informeren over hun actuele financiële situatie. De AFM stelt vast dat hypotheekaanbieders bij renteverlaging klanten op generieke wijze informeren over de risico’s aan het einde van een looptijd, maar daarbij onvoldoende ingaan op de persoonlijke financiële situatie van de klant.

De AFM geeft aan dat door economische ontwikkelingen of wijzigingen in de persoonlijke situatie klanten geconfronteerd worden met extra risico’s. Door het actief vragen te stellen tijdens moment van renteverlaging  en het actief stimuleren van aflossen kunnen risico’s beperkt worden.

Betalingsachterstanden bij hypotheken
Specifiek heeft de AFM onderzoek gedaan naar wat hypotheekaanbieders doen als klanten betalingsachterstanden hebben of hoe ze betalingsproblemen proberen te voorkomen. De AFM heeft hierbij bij 10 hypotheekaanbieders het beleid en de processen beoordeeld en verschillende klantdossiers onderzocht om de opzet en werking van de dienstverlening te toetsen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat hypotheekaanbieders meer inspanning kunnen leveren om bij betalingsachterstanden tot passende oplossing te komen. Het uitgangspunt van de AFM is dat hypotheekaanbieders binnen een korte termijn, maar in ieder geval binnen 3 maanden samen met klant moeten kijken naar mogelijke oorzaken van de betaalachterstand.

Tevens concludeert de AFM dat het instrumentarium aan oplossingen beperkt wordt ingezet. Nu worden veelal betalingsregelingen getroffen, maar wordt er minder gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een budgetcoach, een jobcoach of het inlassen van een rentepauze. Tevens worden oplossingen niet getoetst op haalbaarheid en duurzaamheid

Delen van de scores
De scores zijn gedeeld met de ondernemingen die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Tevens zijn de scores voor een ieder toegankelijk via de website van de AFM.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend