< p>

AFM Klantbelang Dashboard 2018: Verzekeraars voldoende voorbereid op IDD

05 september 2018

Verzekeraars zijn over het algemeen goed voorbereid op de nieuwe Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM in het ‘Klantbelang Dashboard’.

In het jaarlijkse ‘Klantbelang Dashboard’ onderzoek van de AFM is ook gekeken of verzekeraars de geldende wettelijke normen uit de Wet financieel toezicht (Wft) naleven ten aanzien van vakbekwaamheid, productontwikkelings- en reviewproces en beloningsbeleid. Dit onderzoek richtte zich specifiek op de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekeraars scoren gemiddeld een voldoende. De AFM ziet nog wel ruimte voor verbeteringen, vooral op het gebied van samenwerking met intermediairs.

Uit het ‘Klantbelang Dashboard 2018’ onderzoek blijkt dat verzekeraars over het algemeen goed op weg zijn met de aanpassing van hun dagelijkse praktijk aan de IDD. Op het gebied van vakbekwaamheid voldoen de meeste verzekeraars al aan de aangescherpte nieuwe regelgeving, zoals bijvoorbeeld op het gebied van tijdige bijscholing van leidinggevenden.

De IDD verordening op het gebied van productontwikkeling brengt ook veranderingen met zich mee op het gebied van samenwerking met het intermediair. Hierin kunnen verzekeraars nog de nodige stappen zetten. Met name als het gaat om het monitoren of de producten door intermediairs daadwerkelijk aan de juiste doelgroep worden verkocht.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Sectorbeeld pensioenen: AFM geeft inzicht in tweedepijlerpensioen

Sectorbeeld pensioenen: AFM geeft inzicht in tweedepijlerpensioen

De AFM geeft informatie bij de ruim 200 Nederlandse pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en PPI’s uitgevraagd met betrekking tot keuzes die klanten maken. Hieruit blijkt dat de deelnemer in 95% van de gevallen de standaard optie volgt. Met het nieuwe pensioenstelsel in zicht wordt het steeds belangrijker dat deelnemers goed begeleid worden in hun keuzes omdat de impact (op lange termijn) zeer groot kan zijn.

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Op 1 april 2015 werden voor het Nederlandse bankwezen een bankierseed en het daaraan gekoppelde tuchtrecht ingevoerd. Inmiddels bestaan de bankierseed en het tuchtsysteem zes jaar. Dat was voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aanleiding om te kijken hoe eed en tucht een plaats hebben gekregen in de dagelijkse praktijk. De NVB heeft de Erasmus Universiteit gevraagd om onderzoek hiernaar te doen.

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

De NBA heeft in juli een consultatiedocument gepubliceerd van een nieuwe NBA-handreiking ‘Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole’. Lees hier hoe de NBA de komst van deze handreiking motiveert.

Send this to a friend