< p>

Sectorbeeld pensioenen: AFM geeft inzicht in tweedepijlerpensioen

14 september 2021

De AFM geeft informatie bij de ruim 200 Nederlandse pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en PPI’s uitgevraagd met betrekking tot keuzes die klanten maken. Hieruit blijkt dat de deelnemer in 95% van de gevallen de standaard optie volgt. Met het nieuwe pensioenstelsel in zicht wordt het steeds belangrijker dat deelnemers goed begeleid worden in hun keuzes omdat de impact (op lange termijn) zeer groot kan zijn.

Het sectorbeeld geeft een interessante weergave van de pensioenopbouw in Nederland. In totaal zien we 206 pensioenaanbieders die 21 miljoen pensioenen beheren:

  • 186 Pensioenfondsen (Ondernemingspensioenfonds 123, Bedrijfstakpensioenfondsen 49, Beroepspensioenfonds 9, Algemeen pensioenfonds 5)
  • 13 Verzekeraars
  • 7 PPI’s

Voor 80% van de deelnemers is de pensioenopbouw ondergebracht bij de 10% grootste aanbieders. Ruim 75% van de regelingen wordt uitgevoerd door één van de 186 pensioenfondsen. Driekwart van alle actieve deelnemers bouw hierbij een pensioen op via een middelloonregeling.

Voor het volledige rapport zie: sectorbeeld-pensioenen-2021

AFM 30 juni 2021

Nudging bij pensioenkeuzes

Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel krijgt de deelnemer meer keuzevrijheid. Deze vrijheid zorgt er ook voor dat er meer verantwoordelijkheid bij de deelnemer komt te liggen terwijl de keuzes juist complex en zeer impactvol zijn. Pensioenuitvoerders doen er daarom goed aan om gedragswetenschappelijke inzichten toe te passen bij het ontwerpen van de keuzeomgeving. Dit wordt geconcludeerd in het onderzoek van de AFM in samenwerking met een hoogleraar van de Universiteit Leiden.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een beperkt financieel kennisniveau zich nog meer laten beïnvloeden door de keuzes die al voorgeselecteerd zijn. Vooruitlopend op het nieuwe stelsel pleit de AFM al langer voor goede (keuze)begeleiding (nudging) van deelnemers. Naast goede informatievoorziening toont deze studie het belang aan om bij de inrichting van de keuzeomgeving ook rekening te houden met het gedrag van mensen.

Rapport: Keuzeomgeving-pensioenen-2021

AFM 16 juni 2021

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Ronde tafelsessie | Compliance | Pensioenfondsen

Ronde tafelsessie | Compliance | Pensioenfondsen

Normaal gesproken organiseren wij elk jaar een themadag Compliance Pensioenfondsen voor onze klanten. Dit jaar hebben we besloten om iets anders te doen en willen wij in een ronde tafelsessie met elkaar gaan nadenken over bepaalde thema’s. We willen dan graag ook weer een fysieke sessie met elkaar hebben.

Ik ‘weet’… dus ik ben een insider (of ben ik er een omdat iemand dat zegt?)

Ik ‘weet’… dus ik ben een insider (of ben ik er een omdat iemand dat zegt?)

Is marktmisbruik binnen de pensioen-sector nou echt een groot risico? En ziet het bestuur dat (vanuit een feitelijke onderbouwing en risicoanalyse ook zo?

ESMA richtsnoeren voor compliancefunctie, nu ook onder (doorlopend) AFM toezicht

ESMA richtsnoeren voor compliancefunctie, nu ook onder (doorlopend) AFM toezicht

Afgelopen juni werden de herziene ESMA richtsnoeren voor de compliancefunctie van toepassing voor beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen (“bobi’s”). ESMA geeft met deze hernieuwde richtsnoeren een extra verduidelijking van de MiFID II-eisen voor de compliancefunctie. De ESMA richtsnoeren voor de compliancefunctie bestaan uit drie thema’s, deze worden beschreven in dit artikel.

Send this to a friend