< p>

AFM gaat strenger toezien op melden ongebruikelijke transacties

21 december 2017

Uit informatie van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) blijkt dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en -instellingen laag is.

Er is een meldplicht om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Het lage aantal meldingen kan duiden op een laag niveau van compliance- en risicobewustzijn ten aanzien van deze wet. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat strenger controleren op deze meldplicht en geeft voorbeelden van transacties die gemeld moeten worden.

Laag aantal meldingen
Er zijn in Nederland 675 beleggingsondernemingen en -instellingen actief. Uit informatie die de AFM heeft gekregen van de FIU-Nederland blijkt dat er in 2017 nog maar 4 meldingen zijn gedaan door beleggingsondernemingen en -instellingen, net als in 2016. Het aantal ongebruikelijke transacties dat gemeld wordt is opvallend laag.

Strenger toezicht
Alle ongebruikelijke transacties, dus niet alleen het overmaken van geld, moeten worden gemeld. De AFM zal handhavend optreden als blijkt dat er geen melding is gedaan terwijl dit wel had gemoeten. Daarnaast kan het Openbaar Ministerie ook strafrechtelijk optreden tegen een dergelijk verzuim. Ongebruikelijke transacties melden past bovendien binnen een integere en beheerste bedrijfsvoering.

Paradise Papers
Het belang om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en bestrijden wordt breed gedragen in de maatschappij. In navolging van de Panama Papers begin vorig jaar zijn de afgelopen weken diverse nieuwsberichten verschenen over de Paradise Papers. De AFM verwacht van beleggingsondernemingen en -instellingen dat zij proactief onderzoeken of er sprake is van mogelijke betrokkenheid van cliënten bij de Paradise Papers. En dat zij passende maatregelen treffen, zoals het melden van een ongebruikelijke transactie. Ook vermoedens van belastingfraude moeten worden gemeld.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Send this to a friend