< p>

AFM gaat in 2017 Wft-diploma’s streng controleren

01 december 2016

Op 1 januari 2017 loopt de overgangstermijn voor vakbekwaamheid af en moeten alle adviseurs over het nieuwe omgewisselde diploma beschikken.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat vanaf die datum financiële dienstverleners controleren op de naleving van de diplomaplicht. “Elke vergunninghouder, groot of klein, kan gecontroleerd worden”, meldt de toezichthouder. “Als blijkt dat de diplomaplicht niet wordt nageleefd, kan de AFM passende maatregelen nemen.”

De AFM meldt op haar website dat het register leidend is voor de controle en in overeenstemming moet zijn met de diploma-eisen zoals die per 1 januari 2017 gelden. “Als uit ons register blijkt dat een bedrijf  een adviesvergunning heeft, verwachten wij dat het personeel over de nieuwe diploma’s beschikt. Beschikt niemand over de vereiste diploma’s, pas dan zelf via het digitaal loket de vergunning aan.”

Noodklok
Begin november is uit een poll op amweb gebleken dat 20% van de bezoekers van amweb nog één of meer oude Wft-diploma’s moet omwisselen voor een nieuwe variant. Eind oktober luidde Bureau D & O de noodklok over het omwisseltraject van de diploma’s. Volgens D & O krijgen veel adviseurs de omwisselprocedure niet voor 31 december 2016 rond, omdat er bij een groot aantal kantoren onbekendheid bestaat over de acties die moeten worden ondernomen om klaar te zijn voor het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel.

Bron: amweb.nl

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Pionieren voor compliance officers

Pionieren voor compliance officers

Compliance officers die over willen stappen naar organisaties buiten de financiële sector staat vaak een mooie uitdaging te wachten. Veel van datgene wat al ingericht is bij financiële organisaties moet bij organisaties in andere branches nog uitgewerkt worden. Zij beginnen als pioniers van scratch af aan.

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend