< p>

AFM consulteert wijzigingen van Nrgfo

29 mei 2017

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert wijzigingen van de ‘Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen’ (Nrgfo). Deze wijzigingen hangen onder meer samen met de inwerkingtreding van de Europese PRIIP’s-verordening. Technische wijzigingen in de Nrgfo vinden plaats in aanvulling op deze wijziging.

Voor een groot aantal beleggingsproducten en verzekeringsproducten geldt de verordening met ingang van 1 januari 2018. PRIIP’s staat voor ‘packaged retail and insurance-based investment products’ (verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten). Voor deze producten wordt het verplicht om een essentiële-informatiedocument (Eid) op te stellen en deze te verstrekken aan de retailbelegger.                                                   

Belangrijkste wijzigingen Nrgfo
Aangezien veel van de complexe producten onder de reikwijdte van de PRIIP’s-verordening gaan vallen, zal per 1 januari 2018 in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) de verplichte financiële bijsluiter komen te vervallen. Daarmee zullen ook de bepalingen in de financiële bijsluiten in de Nrgfo komen te vervallen.

Voor derdepijlerpensioenproducten wordt in het BGfo de verplichting geïntroduceerd om een informatiedocument op te stellen dat qua inhoud en vorm is gebaseerd op het Eid. De inhoud hiervan wordt uitgewerkt in het Nrgfo.

De inwerkingtreding van de PRIIP’S-verordening en de afschaffing van de financiële bijsluiter heeft ook gevolgen voor de manier waarop aanbieders van complexe producten mogen communiceren over de rendementen van producten in  precontractuele informatie. Hierom zijn ook aanpassingen in de Nrgfo voorgesteld voor de berekening en presentatie van kosten, risico’s en rendementprognoses in verschillende (pre)contractuele informatie van complexe beleggingsproducten en derdepijlerpensioenproducten.

De consultatie staat open tot en met 3 juli 2017. Tot slot consulteert de minister van Financiën tot en met 30 mei 2017 wijzigingen van het Bgfo, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en het Besluit uitvoering EU-verordeningen en financiële markten. De wijzigingen van bovengenoemde besluiten hangen samen met de implementatie van de Europese PRIIP’s-verordening en hebben onder andere betrekking op het laten vervallen van de regels die zien op de financiële bijsluiter en op het introduceren van een nieuw informatiedocument voor derdepijlerpensioenproducten.

Bron: AFM

Send this to a friend