< p>

Zorgplicht en Klantbelang centraal – Advies

Het Focusteam Zorgplicht en Klantbelang centraal kan u op meerdere manieren ondersteunen door het geven van sterk beargumenteerde en goede onderbouwde adviezen. Voorkomend uit onze specialistische kennis en jarenlange praktijkervaring binnen diverse ondernemingen. Wij richten ons op duurzame oplossingen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid op de lange termijn.

Juridisch kader/ bepalen toepassing

Wij helpen organisaties met het opstellen van een juridisch kader op het gebied van Zorgplicht. Dit doen wij door de scope, reikwijdte, omvang en de toepasselijkheid te bepalen. In het juridisch kader worden de specifieke bepalingen uit de wet- en regelgeving thematisch in kaart gebracht. Hierbij wordt de norm belicht en vindt een toelichting plaats op de betekenis voor de financiële onderneming in de praktijk. In één oogopslag kan een organisatie zien aan welke normen uit wet- en regelgeving zij moet voldoen. Dit biedt organisaties een stevige en essentiële basis voor de vervolgstappen in een compliancecyclus.

Faciliteren en begeleiden SIRA

Wij geven financiële ondernemingen advies over de Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA), onder andere, op het thema Zorgplicht. Voor financiële ondernemingen vormt de SIRA de basis voor een toereikende inrichting van een integere bedrijfsvoering.  Met onze deskundigheid adviseren en ondersteunen wij uw organisatie graag bij de uitvoering van de SIRA, zowel in faciliterende als begeleidende zin.

Compliance Zorgplicht screening

Wij kunnen voor uw organisatie een screening uitvoeren om erachter te komen in hoeverre uw organisatie voldoet aan de Zorgplicht vereisten. De werkwijze is al volgt:

  • Opstellen van een juridisch kader.
  • In kaart brengen van de van de compliance normen.
  • Vaststellen van de huidige situatie, de gewenste situatie, de ‘gaps’, en de risico’s.
  • De vastlegging van adviezen en aanbevelingen.
  • Een concept compliance rapportage.
  • Een compliance eindrapportage.
  • Een presentatie van de belangrijkste bevindingen en adviezen.

PARP assessments

Het onderwerp productontwikkeling is erg actueel. Banken en verzekeraars hebben de  verplichting tot het hebben van een adequaat productontwikkelings- en review proces (PARP). Wij adviseren financiële ondernemingen over de inrichting van het PARP beleid. Ons advies komt tot stand aan de hand van een PARP assessment. Door middel van een PARP assessment stellen wij de huidige situatie, de gewenste situatie en de risico’s vast. Aan de hand van deze analyse komen wij tot een advies over de inrichting van het PARP beleid, dat aansluit bij de in- en externe factoren van een financiële onderneming.

Advisering beleid en procedures

Wij adviseren financiële ondernemingen over Zorgplicht gerelateerde beleidsstukken en processen. Dit doen wij door te schrijven-, reviseren-, actualiseren- en of adviseren over Zorgplicht gerelateerd beleid. Hierbij kunt u denken aan het beleid ten aanzien consumenteninformatie, adviesbeleid, PARP beleid, product review beleid, tussenpersonenbeleid, acceptatiebeleid e.d.. Ook adviseren en begeleiden wij financiële ondernemingen met de inrichting van de processen en documenten. Denk hierbij aan de zorgplicht procesbeschrijvingen, werkinstructies, acceptatieformulieren, informatiedocumenten (zoals de IPID, het Eid), verplichte banners en waarschuwingen in reclames en op websites.

Advies eerste lijn en Kwaliteitsscreening

Ons Focusteam adviseert daarnaast ook de eerste lijn over de implementatie van beleid, advieskaders en de inrichting van dossiers. Daarnaast voeren wij ook kwaliteitsscreening uit van adviesdossiers, waarbij wij als tweede paar ogen dienen bij de beoordeling van adviesdossiers.

Monitoring

Wij adviseren financiële ondernemingen over het opstellen van een monitoringsprogramma en bieden ondersteuning bij de uitvoering. Ons doel hierbij is het inzichtelijk maken van welke informatie nodig is om te kunnen monitoren en welke activiteiten dienen te worden uitgevoerd om deze informatie te verkrijgen. Om de benodigde informatie te verkrijgen, zal de compliancefunctie in overleg treden met andere organisatieonderdelen, aangezien zij een deel van deze informatie moeten aanleveren, zodat uiteindelijk voldoende informatie is verzameld om een gedegen compliancerapportage aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen op te kunnen leveren.

Ondersteuning bij verslaglegging

Een belangrijk deel van een compliancesysteem is de evaluatie van de uitvoering en het bijsturen op basis hiervan. Bij de evaluatie moeten de tekortkomingen en de naleving van compliancebeleid en procedures besproken worden op basis van de rapportages uit de eerste-, tweede- en derde lijn. Dit moet resulteren in de vastlegging van verbeterpunten, besluitvorming en actiepunten. Hierna begint de managementcyclus weer opnieuw, met een focus op de punten die de financiële onderneming wil bijstellen.

Wij bieden organisaties ondersteuning bij verslaglegging aan de:
– RvC/RVB
– Toezichthouder.

Send this to a friend