Privacy compliance

Het is belangrijk dat uw organisatie de privacy op orde heeft. Wij assisteren u daar graag bij.

Privacy Compliance Screening

Wij lichten uw privacy governance en bedrijfsvoering door. De informatiehuishouding, hiervan afgeleide bedrijfsprocessen en samenwerking met partners en leveranciers worden in kaart gebracht. Wij stellen naar aanleiding hiervan een rapport met aanbevelingen op.

Privacy Compliance Support

Het Support pakket is de meest uitgebreide vorm van onze privacy dienstverlening. Dit pakket bevat de volgende diensten:

  • Opstellen van een privacy notice en privacybeleid
  • Opstellen van bewerkersovereenkomsten
  • Jaarlijkse rapportage
  • Actuele informatie over privacy aangelegenheden
  • Privacy “helpdesk” voor assistentie bij verzoeken om inzage, correctie en het verwijderen van gegevens van betrokkenen
  • Assisteren bij het uitvoeren van een privacyrisicoanalyse
  • Periodiek overleg met het bestuur

Het pakket Privacy Compliance Support kan in verschillende varianten aangeboden worden: Basis, Plus en Intensief. Afhankelijk van de vorm wordt een aantal uren dienstverlening vastgesteld.

Bij een goede privacy governance gaat het om méér dan voldoen aan wettelijke voorschriften. Het gaat om het creëren en behouden van vertrouwen van klanten en medewerkers. Daar helpen we u  graag bij.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Privacy impact assessment guidelines

Privacy impact assessment guidelines

Onder de AVG kunnen organisaties verplicht zijn een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren. Een PIA is een instrument waarmee vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart kunnen worden gebracht, om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.
De Europese privacytoezichthouders hebben nu guidelines met criteria opgesteld, om het risico te kunnen bepalen.

Europese privacytoezichthouders publiceren opinie ePrivacyverordening

Europese privacytoezichthouders publiceren opinie ePrivacyverordening

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de zogeheten Artikel 29-werkgroep (WP29),verwelkomen het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe ePrivacyverordening. Zij zijn positief over de keuze voor een verordening. Dit zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde regels gelden en biedt duidelijkheid aan zowel organisaties als toezichthouders.

De AVG in 10 stappen

De AVG in 10 stappen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in het document 'In 10 stappen voorbereid op de AVG' 10 stappen benoemd die organisaties kunnen helpen in de voorbereidingen op de nieuwe Europese privacywetgeving. Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan deze nieuwe wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Overtredingen van deze wet kunnen oplopen tot boetes van € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Send this to friend