Privacy compliance

Het is belangrijk dat uw organisatie de privacy op orde heeft. Wij assisteren u daar graag bij.

Privacy Compliance Screening

Wij lichten uw privacy governance en bedrijfsvoering door. De informatiehuishouding, hiervan afgeleide bedrijfsprocessen en samenwerking met partners en leveranciers worden in kaart gebracht. Wij stellen naar aanleiding hiervan een rapport met aanbevelingen op.

Privacy Compliance Support

Het Support pakket is de meest uitgebreide vorm van onze privacy dienstverlening. Dit pakket bevat de volgende diensten:

  • Opstellen van een privacy notice en privacybeleid
  • Opstellen van bewerkersovereenkomsten
  • Jaarlijkse rapportage
  • Actuele informatie over privacy aangelegenheden
  • Privacy “helpdesk” voor assistentie bij verzoeken om inzage, correctie en het verwijderen van gegevens van betrokkenen
  • Assisteren bij het uitvoeren van een privacyrisicoanalyse
  • Periodiek overleg met het bestuur

Het pakket Privacy Compliance Support kan in verschillende varianten aangeboden worden: Basis, Plus en Intensief. Afhankelijk van de vorm wordt een aantal uren dienstverlening vastgesteld.

Bij een goede privacy governance gaat het om méér dan voldoen aan wettelijke voorschriften. Het gaat om het creëren en behouden van vertrouwen van klanten en medewerkers. Daar helpen we u  graag bij.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2018

Leergang Compliance Officer 2018

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

AP adviseert over wetgeving over invoering van richtlijn voor betaaldiensten (PSD2)

AP adviseert over wetgeving over invoering van richtlijn voor betaaldiensten (PSD2)

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op verzoek van de minister van Financiën geadviseerd over het ontwerp van het Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten. Mede met dit besluit kan een nieuwe Europese richtlijn over betaaldiensten omgezet worden in Nederlandse wetgeving.

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend