< p>

Externe compliance officer Pensioenfondsen

Is je organisatie op zoek naar ondersteuning bij het invullen van de compliancefunctie of wil ze deze uitbesteden? Wij treden voor meerdere pensioenfondsen op als externe compliance officer of adviseren fondsen op het gebied van compliance, integriteit en privacy. Het is onze missie om pensioenfondsen te helpen met kennis, opleiding/awareness en advies over compliance en integriteit.

Wie zijn wij?

Wij zijn een kennisinstituut met compliance professionals met passie voor het vak. Als organisatie hebben we meer dan 20 jaar ervaring met het vervullen van compliancefuncties bij verschillende organisaties waaronder verschillende pensioenfondsen. Het Nederlands Compliance Instituut bestaat een groep professionele, slimme en ondernemende mensen die goed kunnen samenwerken en uitblinken in het vakgebied. Compliance begint met wet- en regelgeving, maar richt zich vooral ook op een integere bedrijfsvoering binnen de organisatie. Wij willen er dan ook voor zorgen dat het compliance systeem naadloos aansluit op de visie, missie, kerndoelstellingen en waarden van het pensioenfonds.

Wil u meer weten over wie wij zijn, onze missie en onze cultuur? Bekijk dan hier onze factsheet over het Nederlands Compliance Insituut.

Waarom een externe Compliance Officer?

Kleine en middelgrote pensioenfondsen beschikken vaak niet over de middelen of de noodzaak om een compliance officer in dienst te nemen. Daarnaast kan het zo zijn dat het fonds wel beschikt over een interne compliance officer, maar toch behoefte hebt aan aanvullende ondersteuning of expertise. Steeds meer pensioenfondsen stellen daarom een externe compliance officer aan die voor hen de compliancefunctie, of een aantal specifieke compliancetaken uitvoert. Wat je compliance vraagstuk ook is, wij helpen je er graag mee!

Vormen van dienstverlening

Wij bieden de volgende vormen van dienstverlening aan:

  1. Externe compliance officer
   We bieden deze aan in de vorm van een abonnement met daarin een basis- set aan werkzaamheden. Aanvullend op de basisdienstverlening kan een uitgebreider pakket aan diensten afgenomen worden.
  2. Compliance advies diensten
   Vooral geschikt voor organisaties die zelf beschikken over een interne compliance officer, of waar bijvoorbeeld een bestuur of een ander gremium de compliancetaken uitvoert. Onze rol is hier minder pro actief dan in de rol van Externe compliance officer en vooral gericht op specialistisch advies en ondersteuning.
  3. Externe Privacy officer/Functionaris gegevensbescherming
   Voor verschillende pensioenfondsen treden wij (tevens) op als Privacy officer of zijn wij aangesteld als Functionaris gegevensbescherming. We bieden dit aan in adviesvorm of als abonnement.
  4. Vertrouwenspersoon
   Het Nederlands Compliance Instituut heeft verschillende gediplomeerde Vertrouwenspersonen in dienst. Om belangenconflicten te vermijden bieden we deze dienstverlening los aan van onze compliancedienstverlening.

Nieuwsgierig geworden naar ons als organisatie en/of onze dienstverlening? Neem contact met ons op!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Digitalisering is ‘een blijvertje’ (maar dat wist u al)

Digitalisering is ‘een blijvertje’ (maar dat wist u al)

Weliswaar is er in het nieuwe kabinet geen aparte minister van Digitale zaken benoemd, maar er is wel een staatssecretaris voor Digitalisering aangewezen die dit onderwerp in haar portefeuille heeft gekregen.
De tweede kamer heeft daarnaast inmiddels een vaste commissie Digitale zaken aangesteld. Daarmee wordt een poging ondernomen om de bestaande versplintering van aandacht voor deze ontwikkeling binnen de politiek te centraliseren en is ook een stap gezet naar de realisatie van de ambitie van het kabinet om van Nederland het digitale knooppunt van Europa te maken. Een ambitie die ook al uit het vorige regeerakkoord (2017) tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bleek.

Het nieuwe pensioenstelsel klopt aan de deur…. wat komt er binnen nu we open hebben gedaan?

Het nieuwe pensioenstelsel klopt aan de deur…. wat komt er binnen nu we open hebben gedaan?

De AFM geeft in haar agenda 2022 aan dat zij wil bereiken dat de pensioensector en de AFM voorbereid zijn op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel met aandacht voor de belangen van deelnemers. Dat is een mooi streven maar in hoeverre is het reëel om te verwachten dat dit ook gaat lukken?

Duurzaamheid…… dat kan nog wel even duren!

Duurzaamheid…… dat kan nog wel even duren!

Vanuit toezicht is er blijvende en toenemende aandacht voor de transitie naar een duurzame samenleving. Zowel AFM als DNB noemen duurzaamheid als een prioriteit en een van hun belangrijkste activiteiten voor 2022 en verder.

Send this to a friend