< p>

Externe compliance officer Pensioenfondsen

Wordt de regeldruk u te groot en bent u op zoek naar ondersteuning bij het invullen van de compliancefunctie? Wij treden voor verschillende pensioenfondsen op als externe compliance officer en kunnen u veel werk uit handen nemen.

We zijn gespecialiseerd in compliance bij financiële ondernemingen en hebben meer dan 15 jaar ervaring als externe compliance officer bij pensioenfondsen, zoals APF, OPF en BPF. Onze medewerkers zijn afkomstig uit de financiële sector en de consultancy en beschikken over specifieke en praktische kennis en kunde op het gebied van financiële toezichtswet- en regelgeving en compliance in de ruimste zin. Door deze gespecialiseerde kennis en ervaring bieden wij een unieke dienstverlening.

Waarom een externe Compliance Officer?

Kleine en middelgrote pensioenfondsen beschikken vaak niet over de middelen om een compliance officer in dienst te nemen. Desalniettemin wordt de druk om deze functie op een juiste wijze in de organisatie te verankeren steeds groter. Steeds meer pensioenfondsen stellen daarom een externe compliance officer aan die voor hen de compliancefunctie, of een aantal specifieke compliancetaken uitvoert. Wij bieden deze ondersteuning in verschillende vormen aan. U kunt zelf kiezen welke ondersteuning het beste bij uw behoefte past.

Taken van de compliance officer bij Pensioenfondsen

Afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden met het pensioenfonds kan de externe compliance officer verschillende taken uitvoeren, zoals:

 • Monitoring toepassing en naleving van de Gedragscode en faciliteren van de uitvraag omtrent naleving van de Gedragscode.
 • Compliancerapportage opstellen en bespreken tijdens bestuursvergadering.
 • Het onderhouden van contacten en afstemmen met andere interne gremia zoals het VO, de RvT of relevante commissies.
 • Het faciliteren en begeleiden van de Systematische Integriteit Risicoanalyse (SIRA).
 • Het schrijven-, reviseren- en actualiseren- van, en/of adviseren over, compliance gerelateerde fondsdocumentatie inzake de integere bedrijfsvoering.
 • Ondersteuning bij uitvragen door, en gesprekken met, de toezichthouder.
 • Fungeren als centraal registratiepunt voor integriteitsincidenten en/of misstanden, alsmede aansluitend het onderzoeken van integriteitsincidenten.
 • Bevorderen algemene compliance awareness bij verbonden personen en/of insiders door middel van (aanvullende) training en awareness sessies.
 • Betrokkenheid bij uitbesteding en monitoring/evaluatie van de uitvoerder.

Andere werkzaamheden kunnen in overleg met het Pensioenfonds worden vastgesteld.

Vormen van dienstverlening

Wij bieden onze compliancedienstverlening voor pensioenfondsen aan in de vorm van ‘Top complianceservice’ of ‘Compliance a la carte’;

1.    Top complianceservice

 • Wordt aangeboden in de vorm van een abonnement met daarin opgenomen een basis-set aan werkzaamheden.
 • Biedt de mogelijkheid om deze basis-set verder binnen het abonnement uit te breiden met andere compliancewerkzaamheden.
 • Om een goede uitvoering van de basiswerkzaamheden te faciliteren wordt tenminste 65 uur dienstverlening afgenomen tegen een vastgesteld uurtarief. Het is mogelijk om vooraf een bredere vorm van dienstverlening te kiezen door het abonnement uit te breiden.

Bij deze vorm van dienstverlening treden wij, op basis van de reikwijdte van de compliancedienstverlening, op als externe compliance officer.

In onze Top complianceservice modelovereenkomst vindt u een uitgebreidere opsomming van de dienstverlening.

2.    Compliance a la carte
Vooral geschikt voor organisaties die zelf beschikken over een interne compliance officer, of waar bijvoorbeeld een bestuur of een ander gremium een aantal compliancetaken uitvoert.

 • Wij treden bij een a la carte dienstverlening vaak op als sparringpartner voor de interne compliance officer of het bestuur, en ondersteunen hen bij de uitvoering van de monitoringtaken. Het is dan belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over wie, waarvoor verantwoordelijk is. In deze overeenkomst worden de aan de externe compliance officer toebedeelde compliancewerkzaamheden gespecificeerd naar wens van het pensioenfonds.
 • Wij vervullen hierbij de rol van compliancedienstverlener en niet de rol van externe compliance officer.
 • Ook bij de a la carte dienstverlening kan gebruik gemaakt worden van het voordelige abonnementstarief, als de benodigde contracturen vooraf worden vastgesteld.

Deze overeenkomst is ook beschikbaar voor specifieke ad hoc dienstverlening aan pensioenfondsen die tijd en/of capaciteitsgebrek hebben en op korte termijn een extra hulp nodig hebben voor een specifieke opdracht. Er is dan sprake van een éénmalige opdracht waarbij op basis van feitelijke tijdsbesteding wordt gefactureerd, op basis van een vast uurtarief.

In onze Compliance a la carte modelovereenkomst vindt u een uitgebreidere toelichting op deze vorm van compliancedienstverlening.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Ik ‘weet’… dus ik ben een insider (of ben ik er een omdat iemand dat zegt?)

Ik ‘weet’… dus ik ben een insider (of ben ik er een omdat iemand dat zegt?)

Is marktmisbruik binnen de pensioen-sector nou echt een groot risico? En ziet het bestuur dat (vanuit een feitelijke onderbouwing en risicoanalyse ook zo?

VTE scores in het licht van het one tier board bestuursmodel

VTE scores in het licht van het one tier board bestuursmodel

In 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) in werking getreden. Deze wetgeving herziet de wettelijke regels voor governance en medezeggenschap voor pensioenfondsen. Met deze wet werden er 5 bestuursmodellen geïntroduceerd waarbinnen het pensioenfonds het bestuur kan inrichten. Vandaag willen we het hebben over de modellen met een zogenaamde one-tier board.

Privacy Update (Q321)

Privacy Update (Q321)

Onlangs zijn er vanuit de European data Protection Board (EDPB) een aantal relevante zaken gepubliceerd die wij u niet willen onthouden . Zo is er een uitbreiding geweest van de groep van landen waarvoor een Adequaatheidsbesluit is genomen, wat bijvoorbeeld relevant is voor de gegevensuitwisseling met het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zijn er nieuwe publicaties geweest met betrekking tot de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (het Hof) inzake Schrems II en de doorgifte instrumenten Modelcontracten en Bindende bedrijfsvoorschriften.

Send this to a friend