< p>

CDD-supportpakket – Advies

Het Focusteam CDD kan u op meerdere manieren ondersteunen door middel van sterk beargumenteerde en goed onderbouwde adviezen. Daarbij richten we ons met duurzame oplossingen op zelfstandigheid en zelfredzaamheid van uw organisatie op de lange termijn en kunnen we de betrokkenen in uw organisatie ondersteunen en coachen om hun rol in het sturen op compliance beter op te pakken.

Coaching
We ervaren regelmatig dat compliance- of CDD-functionarissen met vragen en persoonlijke uitdagingen te maken hebben. Dit binnen de dynamische wereld van CDD en hun functioneren daarbinnen. Door middel van coaching voeren we een aantal gesprekken met de desbetreffende functionarissen, ondersteund door middel van een eindrapport met aanbevelingen voor organisatorische en persoonlijke verbeteringen.

Screening
Wij kunnen voor uw organisatie een screening uitvoeren om erachter te komen in hoeverre uw organisatie voldoet aan alle CDD-vereisten. Onze werkwijze voor dit thema is als volgt:

  • Per thema wordt met de wet- & regelgeving rekening gehouden.
  • We brengen de compliancevereisten in kaart.
  • We voeren gesprekken met sleutelfunctionarissen.
  • We vragen informatie op.
  • We brengen een conceptrapport uit.
  • We presenteren onze bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur.
  • We leveren de eindrapportage op.

Compliance quickscan
Heeft u alleen behoefte aan een overzicht van alle van toepassing zijnde CDD-vereisten? In dat geval voeren we graag een compliance quickscan voor u uit, een lichte vorm van de screening. Daarbij brengen wij alle compliancevereisten in kaart.

Cliëntintegriteitsrisicoanalyse
Daarnaast kunnen wij u adviseren op het gebied van risicoanalyses, zoals de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA), maar ook CIRA (cliëntintegriteitsrisicoanalyse). CIRA is een fundamenteel onderwerp gezien de voorschriften in de Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn en de Wwft 2018. CIRA zou eigenlijk gemeengoed moeten zijn binnen de financiële sector, echter zien we dat vooral middelgrote en kleine instellingen de expertise niet hebben om de risicoanalyse adequaat uit te voeren. Met onze deskundigheid adviseren en ondersteunen wij uw organisatie graag bij de uitvoering van de CIRA, zowel in faciliterende als begeleidende zin.

Beoordeling van cliëntdossiers
Bovendien kunnen wij u ondersteunen in de beoordeling van cliëntdossiers: waar gaat het goed, maar vooral, waar kan verbetering worden doorgevoerd? Veel opdrachtgevers hebben behoefte aan deze second opinion, vooral wanneer de toezichthouder dreigt met handhavingsmaatregelen, of wanneer deze al zijn getroffen. Met onze ruime ervaring bieden wij u proactief de mogelijkheid om de kwaliteit van uw klantdossiers te verbeteren. Het CDD-Supportpakket voorziet u in de beoordeling van een numeriek aantal klantdossiers, naar gelang de afspraken met de opdrachtgever. Indien opdrachtgevers behoefte hebben aan de beoordeling van meer of complexere dossiers, dan kan dit in overleg worden bepaald.

CDD-helpdesk
Voor ieder vraagstuk omtrent CDD kunt u tevens bij ons terecht: wij maken een scherpe analyse en leveren een bondig advies. Dit kan ook in abonnementsvorm, via de CDD-helpdesk. De vormgeving van de CDD-helpdesk vindt in overleg met de opdrachtgever plaats.

Overige advieswerkzaamheden
Adviesvraagstukken kunnen verschillen en geven we in overleg met de opdrachtgever gericht vorm. In geval van specifieke adviesbehoeften die hierboven niet zijn vermeld, kunnen we met onze ruime CDD-kennis en ervaring u hoogstwaarschijnlijk ook van dienst zijn. Neem gerust contact op.

Send this to a friend