Adviesthema’s

Graag adviseren we u over en helpen we u met het versterken van compliance en integriteit binnen uw onderneming. Of het nu gaat om het beantwoorden van een compliancevraag, of om het doorlichten van de gehele organisatie op integriteitsrisico’s: onze aanpak kenmerkt zich door snelheid, accuratesse en ‘to the point’ advies, het gaat immers om compliance.

Thema’s en adviseurs

• CDD en Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
We adviseren over CDD-beleid, transactiemonitoring, sanctiebeleid, het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.
Björn Schuitemaker, Musa Elmas, Susan Tjong en Thai-Ha Vu

• Gedrag en cultuur
We richten ons op het versterken van integer gedrag en een integriteitsbewuste cultuur.   
Cora Wielenga, Hanne Wanders en Roderick Noordhoek

• Governance
We adviseren over governancecodes, geschiktheid en betrouwbaarheid, permanente educatie RvB en RvC en beloningsbeleid. Daarnaast beoordelen we  compliancefuncties en helpen bij de inrichting ervan.
Cora Wielenga en Hanne Wanders

• Integere bedrijfsvoering
We adviseren over het integriteitsbeleid, de SIRA, integriteitsgevoelige functies, incidentenmanagement, anticorruptie, belangenverstrengeling en  uitbestedingen.
Albert de Jong, Musa Elmas en Raimond Stappers

• Marktmisbruik
We adviseren over het voorkomen van handel met voorwetenschap en het voorkomen van marktmisbruik.
Martin Vente en Raimond Stappers

• Privacy
We adviseren organisaties op welke wijze ze kunnen voldoen aan de huidige èn toekomstige privacyregelgeving. In het bijzonder richten wij ons op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Martin Vente, Susan Tjong en Thai-Ha Vu

• Vertrouwenspersoon
We adviseren over de interne meldprocedure en wij kunnen optreden als externe vertrouwenspersoon. Wij treden zowel op als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO) als vertrouwenspersoon integriteitsschendingen (VPI).
Annemarie Pierik en Bernadette Ouwerkerk

• Zorgplicht en Klantbelang centraal
We adviseren over informatievoorziening, PARP, klantenbeheer, consumentenbescherming, product- en ketenverantwoordelijkheid, KBC, overkreditering en vakbekwaamheid.
Eva Abbing en Ruud van der Mast

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Advies per branche

Leergang Compliance Officer Pro 2018

Leergang Compliance Officer Pro 2018

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer, hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Officer 2018

Leergang Compliance Officer 2018

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend