< p>

Aardverschuiving binnen de Crypto’s

22 oktober 2019

Op 10 januari 2020 is het zover. Op deze datum wordt de vijfde anti-witwas richtlijn (5AML) van kracht binnen de Europese lidstaten. De impact hiervan op de financiële sector kan worden gezien als beperkt, echter de impact op de partijen die zich bezig houden met het verhandelen van crypto assets kan als gigantisch worden ervaren. Wat is er aan de hand?

De financiële sector is al geruime tijd in de weer met het bestrijden van witwassen en de financiering van terrorisme. Een les die hieruit getrokken kan worden is dat dit, ondanks de ervaring, niet altijd even goed verloopt. Het bewijs hiervoor kan worden gevonden in de verschillende boetes of andere sancties die zijn opgelegd. Ons inziens zou dit te maken kunnen hebben met het feit dat de bestrijding het meest gebaat is bij een consistente aanpak binnen de organisatie. Organisaties moeten keuzes maken die in een later stadium bepalend zullen zijn voor het uiteindelijke risico. Welke producten en diensten willen we aanbieden aan welke klanten? Dit is voor crypto assets niet anders.

Weerstand crypto partijen

Door de weerstand die crypto partijen ervaren bij het openen van een rekening bij een bank lijkt het of de traditionele verwerkers, zoals banken, een risico zien op mogelijke betrokkenheid bij criminele activiteiten als zij een relatie aangaan met crypto partijen. Om dit risico uit de weg te gaan is het een oplossing om deze partijen niet te accepteren als klant. Dit betekent voor de crypto partijen dat zij op zoek moeten naar alternatieven, zoals buitenlandse rekeningen en-of vergunningen, die risico’s met zich mee kunnen brengen en bijdragen aan een verhoogde risicoperceptie. De vraag is of dit gepercipieerde risico terecht is of dat dit vooral door onbekendheid is ingegeven. Door het verhogen van de inhoudelijke kennis bij ‘fiat’ georiënteerde partijen wordt het zuiverder schatten van de mogelijke risico’s bevorderd. Dit komt de nationale beheersing van het witwasrisico en het risico van betrokkenheid bij terrorismefinanciering ten goede.

Lering trekken uit lessen financiële sector

Door de aankomende 5AML zullen crypto partijen zoeken naar eenvoudige en praktische oplossingen. Verschillende partijen binnen de crypto markt zullen de neiging hebben om direct aan de slag te gaan met het invoeren van beleid, werkprocessen en controles op basis van informatie die zij van het internet halen. Dit is logisch en was ooit ook binnen de financiële sector de meest gebruikte werkwijze. Toch is het verstandig om lering te trekken uit de lessen binnen de financiële sector en te beginnen met de uitgangspunten van de eigen organisatie. Vragen die partijen zichzelf kunnen stellen en beantwoorden als zij redeneren vanuit hun uitgangspunten zijn:

·         Wat willen we zelf wel op het vlak van dienstverlening, klantacceptatie en producten? Net zo belangrijk; en wat willen we niet?
·         Willen we dat onze klanten alle coins kunnen verhandelen?
·         Of vinden we het risico op mogelijke betrokkenheid bij duistere activiteiten bij de handel in Monero te groot?
·         Kunnen we dit risico beperken zodat we Monero toch beschikbaar stellen voor onze klanten?

Het denken vanuit deze uitgangspunten, of kernwaarden, is een beweging die al langere tijd gaande is binnen de financiële sector. Partijen die per januari 2020 onder toezicht van DNB komen te vallen hebben deze ervaring vaak (nog) niet. Het uitwisselen van kennis en ervaring is daarom essentieel voor de adequate beheersing van risico’s. Laten we dus niet denken in de traditionele termen ‘fiat’ of ‘crypto cowboys’, maar het gesprek opzoeken zodat de algehele kennis kan worden gedeeld en daarmee verhoogd.

Uitwisselen van kennis en ervaring

Om de fiat en crypto ‘bloedgroepen’ samen te brengen organiseren wij met Younder, op 28 november a.s. het seminar 5AML 4 Crypto. Het primaire doel van het seminar is om crypto partijen handvatten te geven voor het effectiever bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, door middel van casussen uit de praktijk. We brengen je op de hoogte van wat de 5e AML voor cryptovaluta betekent. Je leert hoe je je klant kan leren kennen (inclusief CDD) en in het bijzonder hoe je dit toepast in jouw werkveld.  Naast deze praktische handvatten, maak je kennis met detectiemethoden en transactiemonitoringsoftware. Daarnaast is het onderwerp interessant voor een ieder die geïnteresseerd is in BlockChain en crypto in het bijzonder.

Zien we elkaar op 28 november?

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Raimond Stappers

Gerelateerde informatie

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft met ‘Trendzicht 2020’ haar jaarlijkse analyse losgelaten op de trends en ontwikkelingen in de financiële markten. Wij hebben de vijf belangrijke trends en drie onderwerpen die aansluiten bij drie overkoepelende thema’s die van belang zijn in het toezicht van de AFM opgesomd.

Digitalisering: Crypto valuta en risico’s

Digitalisering: Crypto valuta en risico’s

Onlangs publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het document Trendzicht 2019. In dit document gaat zij in op de trends binnen de financiële markten. Digitalisering is hierbij, samen met politieke onzekerheid en duurzaamheid, één van de drie toptrends. De AFM merkt hierbij op, dat de nieuwe technologieën de potentie hebben om op korte termijn grote veranderingen teweeg te brengen. Het aantal kansen is legio, maar wat zijn de risico’s?

Send this to a friend