< p>

Het aantal valse eurobiljetten in omloop is stabiel

27 juli 2017

Uit de cijfers van DNB is gebleken dat het aantal vervalste eurobiljetten in Nederland in de eerste helft van 2017 ongeveer net zoveel is als in de eerste helft van 2016. Dit geldt eveneens voor het totale aantal wereldwijd.

DNB geeft echter aan dat de kans klein is om een vals exemplaar aan te treffen, door de verhouding van 331.000 valse eurobiljetten ten opzichte van 20 miljard echte eurobiljetten. Daarnaast wordt aangegeven dat de echtheid van een eurobiljet eenvoudig en in enkele seconden te controleren is.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend