< p>

Aanscherping Wwft

03 oktober 2016

Het Europese Parlement gaf de lidstaten tot 26 juni 2017 de tijd om de Vierde Anti-witwasrichtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Dit betekent dat de vernieuwde Wwft voor deze datum in werking treedt, met dien verstande dat de ingangsdatum volgens DNB vermoedelijk ruim hiervoor ligt.

Belangrijke wijzigingen zijn:

  • De mogelijkheden voor het vereenvoudigd cliëntenonderzoek nemen af.
  • De definitie van politically exposed person (PEP’s) wordt uitgebreid.
  • De ultimate beneficial owner (UBO’s) worden in een nationaal register opgenomen.
  • De boetemaxima worden verhoogd en voor ernstige overtreden wordt een omzetgerelateerde boete mogelijk.
  • Besluiten tot het opleggen van sanctiemaatregelen worden openbaar gemaakt.

Voor meer informatie over de voorgekomen wijzigingen refereren wij graag aan de conceptregeling en het artikel ‘De Vierde Anti-witwasrichtlijn: op weg naar effectieve en doelmatige witwasbestrijding?’ in De Compliance Officer.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend