< p>

Aanscherping Regeling Interne Bedrijfsvoering Trustkantoren

10 december 2014

In reactie op de onderzoeken van DNB scherpt minister Dijsselbloem per 1 januari 2015 de Regeling integere bedrijfsvoering trustkantoren aan. Aan de bedrijfsvoering in de trustsector worden aanvullende eisen gesteld, waaronder een onderzoeksplicht naar de risico’s van de dienstverlening van trustkantoren. De brancheorganisatie pleit voor een wettelijk keurmerk.

DNB constateerde begin mei dat de scheiding tussen controlerende en uitvoerende functies bij kleinere trustkantoren niet op orde was. Bovendien bleken klantdossiers niet te deugen. Kennis over de uiteindelijk belanghebbende vaak niet aanwezig. Deze constructies brengen niet alleen hoge risico’s op witwassen en fiscale fraude met zich mee, volgens DNB kan ook reputatieschade voor Nederland ontstaan.

De brancheorganisatie van trustkantoren Holland Quaestor zegt de zorgen van het kabinet te delen. De organisatie wil het keurmerk dat de brancheorganisatie in juni voor haar leden invoert wettelijk verplicht laten gelden voor alle trustkantoren.

Holland Quaestor realiseert zich dat zelfregulering eerder heeft gefaald en zoekt steun voor onderlinge regulering onder toezicht van DNB. De trustsector zal elkaar gaan controleren teneinde het imago van deze sector te verbeteren. Dit zal geschieden door middel van een certificeringsysteem.

Bronnen: Financieel Dagblad en Rijksoverheid

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Send this to a friend