Introductie Compliance

Tijdens deze opleiding behandelen wij een breed scala aan compliancethema’s waarmee medewerkers van financiële ondernemingen dagelijks te maken hebben. Na het volgen van deze opleiding hebben wij u inzicht gegeven in het vakgebied Compliance, de compliancefunctie en de hieraan gerelateerde regelgeving.

Startdatum:

1 maart 2016

Opleidingsduur:

1 dag, 09:00-18:30 uur

Studiebelasting:

53 uur

Kosten:

€1.065,– (vrijgesteld van btw).
inclusief vergaderarrangement.
Bij deelname ontvangt u het Handboek en Werkboek Compliance Professional.

De volgende onderwerpen worden tijdens de opleiding behandeld:

  • Taken Compliance Officer
  • Behandeling van diverse compliance thema’s, zoals opgenomen in brochure
  • Dagelijkse Compliance praktijk
  • Effect Compliance op de organisatie en de business
Tijden Programma Docent
08:45-09:00 Ontvangst
09:00-09:15 Introductie en kennismaking
09:15-12:00 Compliancefunctie
Complianececyclus
Compliance & integriteit
Integere uitoefening van het bedrijf
Compliance praktijk
12:00-12:45 Lunch
12:45-15:30 Zorgplicht en kwaliteitseisen compliancepraktijk
15:30-15:45 Pauze
15:45-18:30 Wet- en regelgeving
Cliëntacceptatieproces en cliëntenonderzoek
Melding ongebruikelijke transacties
18:30 Evaluatie en afsluiting

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van financiële ondernemingen, die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van compliance in hun werk:

  • Front-, mid- & backoffice medewerkers
  • Interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliance-basistaken
Ruud van der Mast back up

Mr. R.N.M. (Ruud) van der Mast

Nederlands Compliance Instituut

Ruud van der Mast is sinds 2006 als (senior) compliance consultant/trainer werkzaam bij het NCI, hij heeft een financieel juridische achtergrond. Sinds 1 mei 2013 is hij directeur en in de periode daarvoor vervulde hij de functie van adjunct directeur. Ruud treedt op als externe compliance officer voor financiële ondernemingen, waaronder diverse beleggingsondernemingen, verzekeraars, kredietinstellingen en pensioenfondsen. Tevens is hij belast met het uitvoeren van compliance screenings en het opstellen van compliance programs en het inrichten van (integriteits)beleid bij verschillende Nederlandse en internationale financiële ondernemingen. Ruud is binnen de directie, onder andere, verantwoordelijk voor de coördinatie van de NCI-opleidingen. Tevens is hij als trainer op het gebied van compliance & integriteit, kwaliteitseisen en zorgplicht verbonden aan verschillende opleidingen waaronder de Leergang Compliance, de Leergang Compliance Trust en verschillende e-learning modules.

extra-musa

Mr. M. (Musa) Elmas CCP

Nederlands Compliance Instituut

Mr. M. (Musa) Elmas CCP is als compliance officer, adviseur en trainer werkzaam bij het Nederlands Instituut. In de praktijk is hij mede vanuit deze hoedanigheden werkzaam voor verschillende financiële ondernemingen. Daarnaast is hij opleidingsverantwoordelijke van de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en aanverwante opleidingen, zoals het Symposium Sanctieregelgeving en Themamiddag Wwft. Aansluitend levert hij een inhoudelijke bijdrage aan de studieboeken en overige publicaties van het NCI en schrijft hij mee aan compliance e-learningmodules.

De opleiding vindt plaats bij het NBC buiten aanzicht (4)

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan hier uw route

Wanneer u de opleiding heeft gevolgd, bestaat de mogelijkheid een certificaatexamen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit vrijblijvende examen bedragen €134,–. In het examenreglement staat informatie over de examinering.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Musa Elmas

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer

Leergang Compliance Officer

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Module 2: Compliancefunctie en integere bedrijfsvoering

Module 2: Compliancefunctie en integere bedrijfsvoering

Deze module geeft u inzicht in taken en aandachtsgebieden van de compliancefunctie.

Leergang Compliance Professional

Leergang Compliance Professional

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.