Compliance screening

Wilt u graag weten in hoeverre uw organisatie voldoet aan alle compliancevereisten? Wij helpen u daar graag bij.

Integriteitsthema’s

Afhankelijk van de gewenste reikwijdte werken we met de onderstaande integriteitsthema’s:

 • Klant-ketenintegriteit
 • Medewerkersintegriteit
 • Marktintegriteit
 • Organisatie-integriteit
 • Data-integriteit

Per thema wordt met de wet- & regelgeving rekening gehouden. Het is daarnaast ook mogelijk om wet- en regelgeving als uitgangspunt te kiezen.

Onze werkwijze

 • We brengen de compliancevereisten in kaart.
 • We voeren gesprekken met sleutelfunctionarissen.
 • We vragen informatie op.
 • We brengen een conceptrapport uit.
 • We presenteren onze bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur.
 • We leveren de eindrapportage op.

Compliance quickscan

Heeft u alleen behoefte aan een overzicht van alle van toepassing zijnde compliancevereisten?
In dat geval voeren we graag een compliance quickscan uit. De quickscan is een lichte variant van de compliance screening. Bij de compliance screening beoordelen we de opzet en het bestaan van compliancemaatregelen. Bij een compliance quickscan brengen we alleen de compliancevereisten in kaart.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Themamiddag Europese ontwikkelingen

Themamiddag Europese ontwikkelingen

Bent u al voorbereid op de nieuwe regelgeving voor: handel in financiële instrumenten (MiFID/MiFIR), marktmisbruik (MAD/MAR) en privacy (GDPR)? Schuif dan aan bij de Themamiddag Europese Ontwikkelingen op donderdag 10 november 2016. Er is nog een viertal plaatsen beschikbaar.

Leergang Compliance Officer

Leergang Compliance Officer

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional

Leergang Compliance Professional

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.